สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.

ผู้บริหาร
นายคณิต คงช่วย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน

องค์ความรู้ต่าง ๆ

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ ปัญหา

คลิก

คลิก

คลิก


จำนวนผู้เยี่ยมชม
 เรื่อง การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 22 ก.ย 2560

      การทบทวนโครงสร้างการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.4(ศอ.ปส.มท.)/ว5367 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560

อ้างถึง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2557 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับพื้นที่

สำเนาหนังสือ สำนักงาน ป.ป.ส. ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1122/12062 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560

สาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. ครั้งที่ 1

แนวทางการดำเนินงานของ ศพส. อปท.

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

คำสั่ง ปปส. ที่ 1/2552 เรื่องกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน


เสนอโดย ศอ.ปส.มท.

ภาพกิจกรรม
  
หนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งพายาเสพติด
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]

กระทรวงต่างๆ

เว็บจังหวัด

เกี่ยวกับ สกพ. / Link

กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย

รัฐบาลไทย

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


ทีวี / น.ส.พ
ช่อง3 ช่อง5
ช่อง7 ช่อง9
ช่อง11 ITV
ไทยรัฐ  เดลินิวส์
 คมชัดลึก ผู้จัดการ
มติชน Bangkok Post
แนวหน้า เนชั่น
ไทยโพสต์ ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ สยามสปอร์ต

สนผ. กผร. กกพ. กตป. กพถ. กมน. กสม. กปพ. กอก.
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.)
แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ E-mail มาที่buncha_ket@moi.go.thcopyright 2008 สนผ. Allrights reserved*